سلامی چو بوی خوش آشنايی

سلام به کلیه دست اندرکاران صتعت و تولید در سراسر ایران زمین علی الخصوص استان یزد.

با برگزاری انتخابات هیدت مدیره انجمن کنترل کیفیت استان در سالن همایش اداره استاندارد یزد  اعضا هیئت مدیره این انجمن  بشرح ذیل مشخص شدند:

۱-آقای مهندس محمد رضا منتظری

۲-آقای مهندس مهدی برهان پور

۳-خانم مهندس بتول قادری

۴-آقای مهندس پدرام حسینی

۵-آقای مهندس مجید کریمی

۶-آقای مهندس  منصور مهدیزاده

۷-خانم مهندس معصومه سالاری

اولین جلسه هیئت مدیره از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰روز سه شنبه ۲۹/۳/۸۶  با حضور کلیه اعضاء در اداره استاندارد یزد تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و توافق قرار گرقت:

۱-رای گیری جهت انتخاب رئیس .نایب رئیس.خزانه دار.دبیر و منشی :مهندس محمد رضا منتظری(رئیس هیدت مدیره) .-مهندس مهدی برهان پور(نایب رئیس)-خانم مهندس بتول قادری(دبیر)-مهندس مجید کریمی(خزانه دار)-مهندس معصومه سالاری(منشی)

۲-برنامه ریزی جهت نیاز سنحی آموزشی اعضاء

3-تشکیل بانک اطلاعاتی اعضاء

3-ایجاد وبلاگ جهت ارتباط با اعضاء

۴-مشخص کردن نقرات شرکت کننده در کمیسینوهای تائید صلاحیت

جلسه بعدی در مورخ ۱۲/۴/۸۶  تشکیل میگردد.

/ 0 نظر / 33 بازدید